Регистър на общините

Общини в Област Бургас

Общини в Област Бургас

Общини в Област Бургас

ОБЩИНА СОЗОПОЛ

ОБЩИНА СОЗОПОЛ

Община Созопол е разположена в Югоизточна България върху площ 526,97 кв. км.Тя е една от съставните общини на Област Бургас. В състава на община Созопол се включват 12 населени места.

ОБЩИНА РУЕН

ОБЩИНА РУЕН

Община Руен се намира в Югоизточна България и заема площ от 689,9 кв. км. Територията е разположена в южните склонове на Източна Стара планина. Общината е една от съставните общини на Област Бургас.

ОБЩИНА ПОМОРИЕ

ОБЩИНА ПОМОРИЕ

Община Поморие е разположена на площ 413,304 дка в Югоизточна България. Населените места в състава на общината са общо 17. Административният център е едноименният град Поморие. Община

ОБЩИНА НЕСЕБЪР

ОБЩИНА НЕСЕБЪР

Община Несебър е разположена в североизточната част на Бургаска област. Общината заема площ от 420.4 кв.км. Община Несебър граничи с общините Бяла, Долни Чифлик, Поморие и Черно море. Администартивния

ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО

ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО

Община Малко Търново е разположена в Югоизточна България и заема площ от 783,67 кв. км. Общината е една от съставните на Област Бургас. В състава на общината се включват 13 населени места. Гр

ОБЩИНА ПРИМОРСКО

ОБЩИНА ПРИМОРСКО

Община Приморско се намира в Югоизточна България и е една от съставните общини на Област Бургас. Общината има 6 населени места с общо население 6 064 жители. Територията на общината обхваща шест земли

ОБЩИНА КАРНОБАТ

ОБЩИНА КАРНОБАТ

Община Карнобат е разположена в Югоизточна България. Заема площ от 835,46 кв.км. В структурата на общината се включват 31 населени места Община Карнобат е една от съставните общини на

ОБЩИНА КАМЕНО

ОБЩИНА КАМЕНО

Община Камено се намира в Югоизточна България и е една от съставните общини на Област Бургас. Община Камено се състои от общо 13 населени места, административният й център е г

ОБЩИНА АЙТОС

ОБЩИНА АЙТОС

Община Айтос е разположена в Югоизточна България и е една от съставните общини на Област Бургас. Към общината се включват 17 населени места, чието общо население към 2011 година наброява 28

ОБЩИНА ЦАРЕВО

ОБЩИНА ЦАРЕВО

Община Царево граничи на изток с Черно море, на север с Община Приморско, на запад – с Община Малко Търново, на юг – с Република Турция.Разположена е в крайния югоизточен край на нашата Р