Регистър на общините

Общини в Област Велико Търново

Области в България

Общини в Област Велико Търново

ОБЩИНА СУХИНДОЛ

ОБЩИНА СУХИНДОЛ

Община Сухиндол се намира в Централна Северна България в западните части на област Велико Търново. Площта, която заема общината е 157,55 кв.км. В състава на община Сухиндол се включват общо 6

ОБЩИНА СТРАЖИЦА

ОБЩИНА СТРАЖИЦА

Община Стражица е създадена през 1978 година с Указ № 2295 от 22.12.1978 г. Общината е разположена в Северна България върху площ от 508 кв. км. Едноименната община е една от съставните на Обл

ОБЩИНА СВИЩОВ

ОБЩИНА СВИЩОВ

Община Свищов се намира в Северна България. Заема площ от 625,32 кв. км. Община Свищов е една от съставните общини на Област Велико Търново. Административният и общински център е едноименният град Сви

ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ

ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ

Община Полски Тръмбеш е разположена в Северна България на площ 463,65 кв. км. Общината е една от съставните общини на област Велико Търново. Административният център на общината е едн

ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ

ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ

Община Павликени се намира в Централна Северна България. Заеманата от нея площ обхваща 622,57 кв. км. В състава на общинската администрация се включват 20 населени места. Град Павликени е администарти

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ

Община Лясковец е разположена в Северна България, в началото на Предбалкана. Общината е една от съставните на Област Велико Търново. Площта, върху която се разполага община Лясковец е 177,37 кв. км.

ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА

ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА

Община Златарица е разположена в Северна България. Град Златарица е административният център на едноименната община, която заема площ от 232, 7 кв. км. В нейната структура се включват

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА

Община Горна Оряховица се намира в Североизточна България, в подножието на Арбанашката планина. Площта, която заема общината е 318 кв. км, а в състава й се включват общо 14 населени места – 2 гр

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Община Велико Търново в разположена в Центъра на Северна България и е от съставните общини на Област Велико Търново. Общината заема площ от 885,34 кв. км, в структурата й се включват 89 насе