Регистър на общините

Общини в Област Пловдив

Области в България

Общини в Област Пловдив

ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ

ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ

Община Съединение е разположена в Южна България. Община Съединение е една от съставните общини на Област Пловдив. В състава на общината се включват общо 10 населени места. Административният и общин

ОБЩИНА СОПОТ

ОБЩИНА СОПОТ

Община Сопот е разположена в Южна България, заемайки площ от 56 кв.км. Община Сопот е една от съставните общини на Област Пловдив. В състава на едноименната община се включват 2 населени мест

ОБЩИНА САДОВО

ОБЩИНА САДОВО

Община Садово се намира в Тракийското поле в Южна България и заема площ 193 кв. км. Общината е една от съставните общини на Област Пловдив. Административният център на общината е град

ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

Община Първомай е разположена в Южна България, в най-източната част от Пловдивското поле на Горнотракийската низина, върху площ от 470 057 дка. Общината е една от съставните общини на Област Пловдив.

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Община Пловдив е разположена върху площ от 101,98 кв. км. В състава на общината е включено 1 населено място – град Пловдив. Той е администартивният център на едноименната община

ОБЩИНА ЛЪКИ

ОБЩИНА ЛЪКИ

Община Лъки се намира в Южна България и заема площ от 292.51 кв. км. В състава на общината се включват 11 населени места. Административният център на общината е град Лъки. Община Лъки

ОБЩИНА КУКЛЕН

ОБЩИНА КУКЛЕН

Община Куклен се намира в Южна България. Заеманата площ от община Куклен е 148 кв. км. Общината е една от съставните на Област Пловдив. Административният център е град Куклен. В състава на об

ОБЩИНА КРИЧИМ

ОБЩИНА КРИЧИМ

Община Кричим се намира в Централна Южна България, разположена е в югозападната част на Област Пловдив. Общината е една от съставните общини на Областта. Площта, която заема е 54,9 кв. км. Град Кричим

ОБЩИНА КАРЛОВО

ОБЩИНА КАРЛОВО

Община Карлово се намира в Южна България, заема площ от 1040,47 кв.км. Населените места, в структурата на общината са 27, 4 града и 23 села. Град Карлово е административният център на

ОБЩИНА КАЛОЯНОВО

ОБЩИНА КАЛОЯНОВО

Община Калояново е разположена в Южна България, в северната част на Горнотракийската низина, заема площ от 347,45 кв. км. Общината е една от съставните обшини на Област Пловдив. Админ

ОБЩИНА РАКОВСКИ

ОБЩИНА РАКОВСКИ

Община Раковски е разположена в Южна България и е една от съставните на Област Пловдив. В Община Раковски има общо 7 населени места – 1 град и 6 села: гр. Раковски, с.

ОБЩИНА АСЕНОВГРАД

ОБЩИНА АСЕНОВГРАД

Община Асеновград се намира в югоизточната част на област Пловдив и е една от основните общини в нея. Община Асеновград е разположена на бреговете на река Асеница – Че

ОБЩИНА ХИСАРЯ

ОБЩИНА ХИСАРЯ

Община Хисаря се намира в Южна България и е една от съставните общини на Област Пловдив. Общата площ на община Хисаря е 549 кв.км, от които 206 кв.км. са горски фонд и 13 кв.км. населено място. Остана

ОБЩИНА МАРИЦА

ОБЩИНА МАРИЦА

Община Марица е с Работно време: 8.00 - 17.00 ч. – без прекъсване. В случаите, когато в служебното помещение има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време. Работата