Регистър на общините

Общини в Област Сливен

Области в България

Общини в Област Сливен

ОБЩИНА СЛИВЕН

ОБЩИНА СЛИВЕН

Община Сливен е разположена в Югоизточна България и заема площ от 1366 кв. км. В състава на едноименната община се включват общо 49 населени места. Общинският и админстративен център на общин

ОБЩИНА ТВЪРДИЦА

ОБЩИНА ТВЪРДИЦА

Община Твърдица се намира в Югоизточна България. Общната е разположена на площ от 442,5 кв. км. Тя е една от съставните общини на Област Сливен. В състава й се включват 10 населени места. Администрати

ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА

ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА

Община Нова Загора е разположена в Югоизточна България и заема площ от 876,86 кв. км. Местоположението на общината е между големите областни центрове Стара Загора, Сливен и Ямбол. Общ

ОБЩИНА КОТЕЛ

ОБЩИНА КОТЕЛ

Община Котел се намира в Югоизточна България. Площта, върху която се простира общината, е 858, 08 кв. км. В състава й и се включват 22 населени места. Община Котел е една от съставните общини на Облас

ОБЩИНА СЛИВЕН

ОБЩИНА СЛИВЕН

ОБЩИНА СЛИВЕННеоспорима е щедростта на природата към Сливен. Скалният масив Сините камъни, изобилието на вода, чистият въздух, минералните извори, умереният климат, плодородната долина на Тунджа и Сл