Регистър на общините

Общини в Област София

Области в България

Общини в Област София

ОБЩИНА СЛИВНИЦА

ОБЩИНА СЛИВНИЦА

Община Сливница е разположена е централната част на Западна България. Площта, която заема е 187 кв. км. В състава й се включват 13 населени места. Административният и общински център на общин

ОБЩИНА СВОГЕ

ОБЩИНА СВОГЕ

Община Своге се намира в северната част на Софийска област. Общината заема площ от 866 кв. км. Административният и общински център е град Своге. Общината граничи със Столична голяма община, о

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЩИНА САМОКОВ

Община Самоков е разположена в Западна България. Заема площ от 1209,86 кв. км. Общината е една от съставните на Област София. В състава на община Самоков се включват общо 28 населени места.

ОБЩИНА ПИРДОП

ОБЩИНА ПИРДОП

Община Пирдоп е разположена в югоизточната част на Златишко-пирдопската котловина в Западна България и заема площ от 152,44 кв. км. Административният й център е едноименният град – Пирдоп. В със

ОБЩИНА МИРКОВО

ОБЩИНА МИРКОВО

Община Мирково е разположена в Западна България. Общината спада в администартивните грници на Софийска област. Общината е обособена като такава през 1991 година, след разделянето на б

ОБЩИНА ЧАВДАР

ОБЩИНА ЧАВДАР

Община Чавдар се намира в Юго-западна България (Софийска област), в Златишко-Пирдопската котловина. Състои се само от едно село - Чавдар. Разположена на 3 км. южно от главен път 1-6 София - Бургас, ос

ОБЩИНА КОСТИНБРОД

ОБЩИНА КОСТИНБРОД

Община Костинброд се намира в Западна България. Общината заема площ от 254,4 кв. км. Административният център е град Костинброд. В състава й се включват общо 14 населени места, 1 град и 13 села. &nbs

ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ

ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ

Община Костенец заема площ в размер 302,1 кв. км. Местоположението й е в Югозападна България и се причислява към Област София. Общината се намира на 74 км югоизточно от Столицат

ОБЩИНА ИХТИМАН

ОБЩИНА ИХТИМАН

Община Ихтиман е разположена в Югозападна България. Общината заема площ 515,85 кв. км. В структурата й се включват 28 населени места. Административният й център е град Ихтиман. Община

ОБЩИНА ДОЛНА БАНЯ

ОБЩИНА ДОЛНА БАНЯ

Община Долна баня е разположена в Югозападна България. Административният център и единствено населено място, в общината, е град Долна баня. Община Долна баня е една от съставните на Софийска област.

ОБЩИНА АНТОН

ОБЩИНА АНТОН

Община Антон се състои от 1 населено място – село Антон. Населеното място е разположено в северната част на Златишко-Пирдопската котловина. Северната част на селото е

ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ

ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ

Община Божурище е съставна община на Софийска област. Общината се намира в Западна България. Към община Божурище се причисляват общо 10 населени места: гр. Божурище, с. Гурмазово, с. Делян,