Регистър на общините

Общини в Област Хасково

Области в България

Общини в Област Хасково

ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД

ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД

Община Тополовград се намира в югоизточната част на РБългария. Общината е една от съставните общини на Област Хасково и заема площ от 710.9 кв. км. В състава на община Тополовград се включват общо 21

ОБЩИНА СТАМБОЛОВО

ОБЩИНА СТАМБОЛОВО

Община Стамболово е разположена на площ 277 кв. км в Южна България. Общината е една от съставните общини на Област Хасково. Община Стамболово е съставена от 26 населени места. Административни

ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД

ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД

Община Симеоновград е разположена в Южна България върху площ от 221,09 кв. км.Град Симеоновград е административният и общински център на едноименната община. В нейния състав се включват общо 9 населен

ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ

ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ

Община Минерални бани се намира в северната част на Източните Родопи. Площта на общината обхваща 214,66 кв. км. Административният център на общината е село Минерални бани. В структурата на об

ОБЩИНА РОДОПИ

ОБЩИНА РОДОПИ

Община Родопи се намира в Южна България и е една от съставните общини на Област Пловдив. Общината има 21 населени места с общо население 32 602 жители. Центърът на община Родопи е Град Пловдив.Общинат

ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ

ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ

Община Любимец е разположена в Южна България. Общината заема площ от 344,27 кв. кв. Общината е една от съставните на Област Хасково. Населените места, включващи се в структурата на общината са: град Л

ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД

ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД

Община Ивайловград е разположена в Южна България, в най-югоизточната част на Родопите. Общината заема площ от 813,48 кв. км. Населените места в стурктурата й са общо 50. Границите на

ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

Община Димитровград е разположена в Южна България. Общината е една от съставните общини на Област Хасково. Община Димитровград се състои от общо 27 населени места. Площта, която заема

ОБЩИНА ОРЯХОВО

ОБЩИНА ОРЯХОВО

Община Оряхово е разположена в Северозападана България по поречието на р.Дунав. Общината се състои от 7 градове и села (град Оряхово – общински център и шест кметства – Селановци, Ос

ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

Община Харманли е разположена в Южния централен регион на България в област Хасково. Общината се състои от 25 градове и села. Центърът на община Харманли е Град Харманли. На североизток Общината е тер