Регистър на общините

ОБЩИНА СЛИВНИЦА, Град Сливница

община сливница

община сливница, сливница

Галерия

ОБЩИНА СЛИВНИЦА
ОБЩИНА СЛИВНИЦА
ОБЩИНА СЛИВНИЦА
ОБЩИНА СЛИВНИЦА
ОБЩИНА СЛИВНИЦА

ОБЩИНА СЛИВНИЦА
Информация

СЛИВНИЦА

Община Сливница е разположена е централната част на Западна България. Площта, която заема е 187 кв. км. В състава й се включват 13 населени места.

 


Административният и общински център на община Сливница е едноименният град – Сливница. Общината е една от съставните общини на Област София.

 


Община Сливница се пресича от международния път Е-80 Белград-Калотина-София-Пловдив-Капитан Андреево. Международният път Е-80 е т. нар. диагонален път, който свързва Европа през Белград, София, Истанбул с Мала Азия. По същото направления преминава и жп линията София-Белград.

 


Климатичната област, в която попада Сливница е умереноконтиненталната. Сливница попада и в южнобългарската котловинна подобласт.Районът на Сливница попада в Западнобългарския фаунистичен район. 

 


Празникът на град Сливница се отбелязва на 24 май – Денят на славянската писменост и култура.

Контакти

ОБЩИНА СЛИВНИЦА

Град Сливница, Община Сливница, пл.Съединение №1
Телефон: 072742300
Факс: 072744377
Интернет сайт: 

Още Общини в

ОБЩИНА СЛИВНИЦА

ОБЩИНА СЛИВНИЦА

Община Сливница е разположена е централната част на Западна България. Площта, която заема е 187 кв. км. В състава й се включват 13 населени места. Административният и общински център на общин