Регистър на общините

ОБЩИНА СТРАЖИЦА

Галерия

ОБЩИНА СТРАЖИЦА
ОБЩИНА СТРАЖИЦА
ОБЩИНА СТРАЖИЦА
ОБЩИНА СТРАЖИЦА

ОБЩИНА СТРАЖИЦА
Информация

СТРАЖИЦА

Община Стражица е създадена през 1978 година с Указ № 2295 от 22.12.1978 г.

 

Общината е разположена в Северна България върху площ от 508 кв. км. Едноименната община е една от съставните на Област Велико Търново.

 

Административният и общински център е град Стражица. В състава на общината се включват общо 22 населени места.

 

Община Стражица се намира в североизточната част на Област Велико Търново, заемайки части от Предбалкана и Дунавската хълмиста равнина.

 

Релефът в общината е ранообразен. Климатът, който преобладава е умереноконтинентален. Районът е подходящ за отглеждане на по-голямата част от най-разпространените селскостопански култури.

 

Празникът на град Стражица се отбелязва всяка година на 15.08. от 1998 година насам. На тази дата се чества църковният празник „Успение Богородично“.

 

 

Контакти

ОБЩИНА СТРАЖИЦА

Град Стражица, Община Стражица, ул. Дончо Узунов №5
Телефон: 061614343
Факс: 061612568
Email: obstr@abv.bg
Интернет сайт: 

Още Общини в Област Велико Търново

ОБЩИНА СУХИНДОЛ

ОБЩИНА СУХИНДОЛ

Община Сухиндол се намира в Централна Северна България в западните части на област Велико Търново. Площта, която заема общината е 157,55 кв.км. В състава на община Сухиндол се включват общо 6

ОБЩИНА СТРАЖИЦА

ОБЩИНА СТРАЖИЦА

Община Стражица е създадена през 1978 година с Указ № 2295 от 22.12.1978 г. Общината е разположена в Северна България върху площ от 508 кв. км. Едноименната община е една от съставните на Обл

ОБЩИНА СВИЩОВ

ОБЩИНА СВИЩОВ

Община Свищов се намира в Северна България. Заема площ от 625,32 кв. км. Община Свищов е една от съставните общини на Област Велико Търново. Административният и общински център е едноименният град Сви

ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ

ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ

Община Полски Тръмбеш е разположена в Северна България на площ 463,65 кв. км. Общината е една от съставните общини на област Велико Търново. Административният център на общината е едн

ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ

ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ

Община Павликени се намира в Централна Северна България. Заеманата от нея площ обхваща 622,57 кв. км. В състава на общинската администрация се включват 20 населени места. Град Павликени е администарти

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ

Община Лясковец е разположена в Северна България, в началото на Предбалкана. Общината е една от съставните на Област Велико Търново. Площта, върху която се разполага община Лясковец е 177,37 кв. км.

ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА

ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА

Община Златарица е разположена в Северна България. Град Златарица е административният център на едноименната община, която заема площ от 232, 7 кв. км. В нейната структура се включват

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА

Община Горна Оряховица се намира в Североизточна България, в подножието на Арбанашката планина. Площта, която заема общината е 318 кв. км, а в състава й се включват общо 14 населени места – 2 гр

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Община Велико Търново в разположена в Центъра на Северна България и е от съставните общини на Област Велико Търново. Общината заема площ от 885,34 кв. км, в структурата й се включват 89 насе