Регистър на общините

ОБЩИНА СТРАЛДЖА, Град Стралджа

община стралджа

община стралджа, стралджа

Галерия

ОБЩИНА СТРАЛДЖА
ОБЩИНА СТРАЛДЖА
ОБЩИНА СТРАЛДЖА
ОБЩИНА СТРАЛДЖА

ОБЩИНА СТРАЛДЖА
Информация

СТРАЛДЖА

Община Стралджа е разположена в източната част на РБългария. Общината е съставна на Област Ямбол.


Общината заема площ от 673,3 кв. км. Административният и общински център на едноименната община е град Стралджа.


Община Стралджа граничи, в най-северните си части, с полите на Стара планина, в най-южните се простира до склоновете на Бакаджиците и до северозападните разклонения на Странджа планина. В посока север границата е община Котел, на изток – община Карнобат и община Средец, на юг – община Болярово и община Елхово, на запад – общините Тунджа и Сливен.


В състава на община Стралджа се включват 22 населени места.


На територията на общината се равива земеделска дейност както и свързаната с нея преработвателна промишленост.


Общината разполага с екологично чисти територии, които дават възможност за развитие на екологично земеделие и производство.


Общината притежава богато разнообразие от флора, фауна и природни забележителности. Налични са минерални извори, а на територията на общината се намира и защитената местност Блатото.


Административният център и едноименната община са богати на културни и фолклорни прояви през цялата година.Град Стралджа е древно тракийско и средновековно селище. Районът на Стралджа е бил арена на воаенни походи и сражения между Прабългарската държава и Византия.


Стралджа е център на комитет за съединението на Княжество България и Източна Румелия през 1885 год.

Контакти

ОБЩИНА СТРАЛДЖА

Град Стралджа, Община Стралджа, ул. Хемус № 12
Телефон: 047616664
Факс: 047616404
Интернет сайт: 

Още Общини в

ОБЩИНА СТРАЛДЖА

ОБЩИНА СТРАЛДЖА

Община Стралджа е разположена в източната част на РБългария. Общината е съставна на Област Ямбол. Общината заема площ от 673,3 кв. км. Административният и общински център на едноименната община е гра