Регистър на общините

ОБЩИНА СТРУМЯНИ, Село Струмяни

община струмяни

община струмяни, струмяни

ОБЩИНА СТРУМЯНИ
Информация

СТРУМЯНИ

Община Струмяни е разположена в Югозападна България. Общинската администрация е една от съставните общини на Област Благоевград.


В състава на община Струмяни се включват общо 21 населени места. Административният и общински център на общината е едноименното село Струмяни.


Площта на общината обхваща части, разположени по поречието на река Средна Струма. Община Струмянци е разположена по западните склонове на планина Пирин и източните склонове на Малешевската планина.


Село Струмяни заема части от Санданската котловина по левия бряг на река Струма.


Общината се пресича от част от Еврокоридор №4 и проектираната автомагистрала Струма. В селото има гара, която е за международната железопътна линия Видин-София-Кулата-Солун-Атина.


Релeфът на територията на общината се характеризира като разнообразен с пеобладаващ планински.

През община Стурмяни текат реките – Струма, Лебница, Седелска, Шашка, Цапаревска и Злинска.


На територията на община Струмяни се намира част от Народен парк Пирин както и резерватът Соколата в Малешевската планина.


Община Струмяни отбелязва своя официален празник на 7 Април.

Контакти

ОБЩИНА СТРУМЯНИ

Село Струмяни, Община Струмяни, пл. 7-ми Април №1
Телефон: 074343108
Факс: 074343105
Интернет сайт: 

Още Общини в

ОБЩИНА СТРУМЯНИ

ОБЩИНА СТРУМЯНИ

Община Струмяни е разположена в Югозападна България. Общинската администрация е една от съставните общини на Област Благоевград. В състава на община Струмяни се включват общо 21 населени места. Админ