Регистър на общините

ОБЩИНА СУХИНДОЛ

Галерия

ОБЩИНА СУХИНДОЛ
ОБЩИНА СУХИНДОЛ
ОБЩИНА СУХИНДОЛ
ОБЩИНА СУХИНДОЛ
ОБЩИНА СУХИНДОЛ
ОБЩИНА СУХИНДОЛ
ОБЩИНА СУХИНДОЛ
ОБЩИНА СУХИНДОЛ
ОБЩИНА СУХИНДОЛ
ОБЩИНА СУХИНДОЛ
ОБЩИНА СУХИНДОЛ
ОБЩИНА СУХИНДОЛ

ОБЩИНА СУХИНДОЛ
Информация

СУХИНДОЛ

Община Сухиндол се намира в Централна Северна България в западните части на област Велико Търново. Площта, която заема общината е 157,55 кв.км.

 


В състава на община Сухиндол се включват общо 6 населени места. Административният център на общината е едноименният град Сухиндол.

 


Общинската администрация граничи с община Павликени, община Левски, община Летница и община Севлиево.

 


Град Сухиндол е известен лозаро-винарски център на територията на страната.


Общината е преходна между Дунавската равнина и Предбалкана.


Близостта на община Сухиндол до Румъния осигурява възможности за създаване на сътрудничество на различни нива - местни власти, бизнес, неправителствен сектор.


Официалният празник на град Сухиндол се отбелязва всяка година на 14 февруари – Трифон Зарезан.

Контакти

ОБЩИНА СУХИНДОЛ

Град Сухиндол, Община Сухиндол, ул. Росица № 106
Телефон: 061362912
Факс: 061055999
Интернет сайт: 

Още Общини в Област Велико Търново

ОБЩИНА СУХИНДОЛ

ОБЩИНА СУХИНДОЛ

Община Сухиндол се намира в Централна Северна България в западните части на област Велико Търново. Площта, която заема общината е 157,55 кв.км. В състава на община Сухиндол се включват общо 6

ОБЩИНА СТРАЖИЦА

ОБЩИНА СТРАЖИЦА

Община Стражица е създадена през 1978 година с Указ № 2295 от 22.12.1978 г. Общината е разположена в Северна България върху площ от 508 кв. км. Едноименната община е една от съставните на Обл

ОБЩИНА СВИЩОВ

ОБЩИНА СВИЩОВ

Община Свищов се намира в Северна България. Заема площ от 625,32 кв. км. Община Свищов е една от съставните общини на Област Велико Търново. Административният и общински център е едноименният град Сви

ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ

ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ

Община Полски Тръмбеш е разположена в Северна България на площ 463,65 кв. км. Общината е една от съставните общини на област Велико Търново. Административният център на общината е едн

ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ

ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ

Община Павликени се намира в Централна Северна България. Заеманата от нея площ обхваща 622,57 кв. км. В състава на общинската администрация се включват 20 населени места. Град Павликени е администарти

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ

Община Лясковец е разположена в Северна България, в началото на Предбалкана. Общината е една от съставните на Област Велико Търново. Площта, върху която се разполага община Лясковец е 177,37 кв. км.

ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА

ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА

Община Златарица е разположена в Северна България. Град Златарица е административният център на едноименната община, която заема площ от 232, 7 кв. км. В нейната структура се включват

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА

Община Горна Оряховица се намира в Североизточна България, в подножието на Арбанашката планина. Площта, която заема общината е 318 кв. км, а в състава й се включват общо 14 населени места – 2 гр

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Община Велико Търново в разположена в Центъра на Северна България и е от съставните общини на Област Велико Търново. Общината заема площ от 885,34 кв. км, в структурата й се включват 89 насе