Регистър на общините

ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ

Галерия

ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ
ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ

ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ
Информация

СЪЕДИНЕНИЕ

Община Съединение е разположена в Южна България.


Община Съединение е една от съставните общини на Област Пловдив.


В състава на общината се включват общо 10 населени места.


Административният и общински център е едноименният град Съединение.


Община Съединение е обособена като самостоятелна административни единица през 1978 година на 26.12. с издаден Указ № 2294 на Държавния съвет на НРБ.


Общинската администрация граничи с община Хисар на север, с община Калояново на изток, с община Марица на югозиток, с община Родопи на юг и с Област Пазарджик.


Територията на община Съединение се пресича от преминаващата жп линията Пловдив-Пангюрище.


Преобладаващият климат на територията на общината се определя като преходно-континентален.


Празникът на град Съединение се отбелязва ежегодно на 6 Септември.

Контакти

ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ

Град Съединение, Община Съединение, бул. 6-ти септември № 13
Телефон: 031823921, 031823922
Факс: 031823517
Интернет сайт: 

Още Общини в Област Пловдив

ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ

ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ

Община Съединение е разположена в Южна България. Община Съединение е една от съставните общини на Област Пловдив. В състава на общината се включват общо 10 населени места. Административният и общин

ОБЩИНА СОПОТ

ОБЩИНА СОПОТ

Община Сопот е разположена в Южна България, заемайки площ от 56 кв.км. Община Сопот е една от съставните общини на Област Пловдив. В състава на едноименната община се включват 2 населени мест

ОБЩИНА САДОВО

ОБЩИНА САДОВО

Община Садово се намира в Тракийското поле в Южна България и заема площ 193 кв. км. Общината е една от съставните общини на Област Пловдив. Административният център на общината е град

ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

Община Първомай е разположена в Южна България, в най-източната част от Пловдивското поле на Горнотракийската низина, върху площ от 470 057 дка. Общината е една от съставните общини на Област Пловдив.

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Община Пловдив е разположена върху площ от 101,98 кв. км. В състава на общината е включено 1 населено място – град Пловдив. Той е администартивният център на едноименната община

ОБЩИНА ЛЪКИ

ОБЩИНА ЛЪКИ

Община Лъки се намира в Южна България и заема площ от 292.51 кв. км. В състава на общината се включват 11 населени места. Административният център на общината е град Лъки. Община Лъки

ОБЩИНА КУКЛЕН

ОБЩИНА КУКЛЕН

Община Куклен се намира в Южна България. Заеманата площ от община Куклен е 148 кв. км. Общината е една от съставните на Област Пловдив. Административният център е град Куклен. В състава на об

ОБЩИНА КРИЧИМ

ОБЩИНА КРИЧИМ

Община Кричим се намира в Централна Южна България, разположена е в югозападната част на Област Пловдив. Общината е една от съставните общини на Областта. Площта, която заема е 54,9 кв. км. Град Кричим

ОБЩИНА КАРЛОВО

ОБЩИНА КАРЛОВО

Община Карлово се намира в Южна България, заема площ от 1040,47 кв.км. Населените места, в структурата на общината са 27, 4 града и 23 села. Град Карлово е административният център на

ОБЩИНА КАЛОЯНОВО

ОБЩИНА КАЛОЯНОВО

Община Калояново е разположена в Южна България, в северната част на Горнотракийската низина, заема площ от 347,45 кв. км. Общината е една от съставните обшини на Област Пловдив. Админ