Регистър на общините

ОБЩИНА ТВЪРДИЦА

Галерия

ОБЩИНА ТВЪРДИЦА
ОБЩИНА ТВЪРДИЦА
ОБЩИНА ТВЪРДИЦА
ОБЩИНА ТВЪРДИЦА
ОБЩИНА ТВЪРДИЦА
ОБЩИНА ТВЪРДИЦА

ОБЩИНА ТВЪРДИЦА
Информация

ТВЪРДИЦА

Община Твърдица се намира в Югоизточна България. Общната е разположена на площ от 442,5 кв. км. Тя е една от съставните общини на Област Сливен. В състава й се включват 10 населени места.
Административният и общински център на общината е едноименният град Твърдица.


Граничните общини на община Твърдица са: община Елена, Великотърновска област - на север, община Сливен - на изток, община Нова Загора - на юг и община Гурково, Старозагорска област - на запад.


През територията на Общината преминава подбалканският транспортен коридор – жп линия и автомобилен път София-Карлово-Бургас.


Официалният празник на община Твърдица се отбелязва на 14 Октомври.
На този ден през 1964 година с Указ 546, който е обнародван в ДВ на 15.09.1964 г., населеното място е обявено за град.


Празникът се чества от 1993 година насам с Решение на Общинския съвет.


На тази дата честваме и църковния празник Света Петка. Той е храмов празник на църквата в град Твърдица, построена е началото на XIX век.

Контакти

ОБЩИНА ТВЪРДИЦА

Град Твърдица, Община Твърдица, пл. Свобода №1
Телефон: 045442220, 045442311
Факс: 045444049
Интернет сайт: 

Още Общини в Област Сливен

ОБЩИНА СЛИВЕН

ОБЩИНА СЛИВЕН

Община Сливен е разположена в Югоизточна България и заема площ от 1366 кв. км. В състава на едноименната община се включват общо 49 населени места. Общинският и админстративен център на общин

ОБЩИНА ТВЪРДИЦА

ОБЩИНА ТВЪРДИЦА

Община Твърдица се намира в Югоизточна България. Общната е разположена на площ от 442,5 кв. км. Тя е една от съставните общини на Област Сливен. В състава й се включват 10 населени места. Администрати

ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА

ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА

Община Нова Загора е разположена в Югоизточна България и заема площ от 876,86 кв. км. Местоположението на общината е между големите областни центрове Стара Загора, Сливен и Ямбол. Общ

ОБЩИНА КОТЕЛ

ОБЩИНА КОТЕЛ

Община Котел се намира в Югоизточна България. Площта, върху която се простира общината, е 858, 08 кв. км. В състава й и се включват 22 населени места. Община Котел е една от съставните общини на Облас

ОБЩИНА СЛИВЕН

ОБЩИНА СЛИВЕН

ОБЩИНА СЛИВЕННеоспорима е щедростта на природата към Сливен. Скалният масив Сините камъни, изобилието на вода, чистият въздух, минералните извори, умереният климат, плодородната долина на Тунджа и Сл