Регистър на общините

Общини в Град Созопол

Общини в Област Бургас

Общини в Град Созопол

ОБЩИНА СОЗОПОЛ

ОБЩИНА СОЗОПОЛ

Община Созопол е разположена в Югоизточна България върху площ 526,97 кв. км.Тя е една от съставните общини на Област Бургас. В състава на община Созопол се включват 12 населени места.