Регистър на общините

сопот | Регистър на общините

Области в България

сопот | Регистър на общините

ОБЩИНА СОПОТ

ОБЩИНА СОПОТ

Община Сопот е разположена в Южна България, заемайки площ от 56 кв.км. Община Сопот е една от съставните общини на Област Пловдив. В състава на едноименната община се включват 2 населени мест