Регистър на общините

Общини в Град Сопот

Области в България

Общини в Град Сопот

ОБЩИНА СОПОТ

ОБЩИНА СОПОТ

Община Сопот е разположена в Южна България, заемайки площ от 56 кв.км. Община Сопот е една от съставните общини на Област Пловдив. В състава на едноименната община се включват 2 населени мест