Регистър на общините

стамболово | Регистър на общините

Области в България

стамболово | Регистър на общините

ОБЩИНА СТАМБОЛОВО

ОБЩИНА СТАМБОЛОВО

Община Стамболово е разположена на площ 277 кв. км в Южна България. Общината е една от съставните общини на Област Хасково. Община Стамболово е съставена от 26 населени места. Административни

ОБЩИНА ИХТИМАН

ОБЩИНА ИХТИМАН

Община Ихтиман е разположена в Югозападна България. Общината заема площ 515,85 кв. км. В структурата й се включват 28 населени места. Административният й център е град Ихтиман. Община

ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ

ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ

Община Павликени се намира в Централна Северна България. Заеманата от нея площ обхваща 622,57 кв. км. В състава на общинската администрация се включват 20 населени места. Град Павликени е администарти

ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ

ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ

Община Кърджали е разположена в Южна България, заема площ от 574,7 кв.км. Общината е съставна на Област Кърджали. Общината граничи с общините Хасково, Стамболово, Момчилград, Ардино и Чернооч