Регистър на общините

Общини в Град Стара Загора

Области в България

Общини в Град Стара Загора

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

Община Стара Загора се намира в Южна Централна България. Разположена е върху площ от 1019,4 кв. км. Местоположението на общината е на кръстопът между Севера и Юга, Запада и Изтока. В състава