Регистър на общините

Общини в Град Стражица

Области в България

Общини в Град Стражица

ОБЩИНА СТРАЖИЦА

ОБЩИНА СТРАЖИЦА

Община Стражица е създадена през 1978 година с Указ № 2295 от 22.12.1978 г. Общината е разположена в Северна България върху площ от 508 кв. км. Едноименната община е една от съставните на Обл