Регистър на общините

Общини в Град Стралджа

Области в България

Общини в Град Стралджа

ОБЩИНА СТРАЛДЖА

ОБЩИНА СТРАЛДЖА

Община Стралджа е разположена в източната част на РБългария. Общината е съставна на Област Ямбол. Общината заема площ от 673,3 кв. км. Административният и общински център на едноименната община е гра