Регистър на общините

Общини в Град Стрелча

Области в България

Общини в Град Стрелча

ОБЩИНА СТРЕЛЧА

ОБЩИНА СТРЕЛЧА

Община Стрелча е разположена в Южна България. Общината е една от съставните за Област Пазарджик. Общинската администрация заема площ от 224,46 кв. км. В състава на община Стрелча се включват