Регистър на общините

Общини в Град Сухиндол

Области в България

Общини в Град Сухиндол

ОБЩИНА СУХИНДОЛ

ОБЩИНА СУХИНДОЛ

Община Сухиндол се намира в Централна Северна България в западните части на област Велико Търново. Площта, която заема общината е 157,55 кв.км. В състава на община Сухиндол се включват общо 6