Регистър на общините

съединение | Регистър на общините

Области в България

съединение | Регистър на общините

ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ

ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ

Община Съединение е разположена в Южна България. Община Съединение е една от съставните общини на Област Пловдив. В състава на общината се включват общо 10 населени места. Административният и общин

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

Община Търговище е разположена в Североизточна България. Общината се състои от 52 населени места. Общината е с площ от 840.4 км2. Административен център е град Търговище. Територия

ОБЩИНА КАЛОЯНОВО

ОБЩИНА КАЛОЯНОВО

Община Калояново е разположена в Южна България, в северната част на Горнотракийската низина, заема площ от 347,45 кв. км. Общината е една от съставните обшини на Област Пловдив. Админ

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

Община Пазарджик е разположена в Южна България и заема площ в размер на 636,72 кв. км. В състава й се включват 32 населени места. Територията на общината се намира в централната част