Регистър на общините

Общини в Град Съединение

Области в България

Общини в Град Съединение

ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ

ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ

Община Съединение е разположена в Южна България. Община Съединение е една от съставните общини на Област Пловдив. В състава на общината се включват общо 10 населени места. Административният и общин