Регистър на общините

твърдица | Регистър на общините

Области в България

твърдица | Регистър на общините

ОБЩИНА ТВЪРДИЦА

ОБЩИНА ТВЪРДИЦА

Община Твърдица се намира в Югоизточна България. Общната е разположена на площ от 442,5 кв. км. Тя е една от съставните общини на Област Сливен. В състава й се включват 10 населени места. Администрати

ОБЩИНА ГУРКОВО

ОБЩИНА ГУРКОВО

Община Гурково е разположена в Централна България. Общината е една от съставните на Област Стара Загора. Община Гурково заема площ от 292, 26 кв. км.Административният