Регистър на общините

Общини в Област Стара Загора

Области в България

Общини в Област Стара Загора

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

Община Стара Загора се намира в Южна Централна България. Разположена е върху площ от 1019,4 кв. км. Местоположението на общината е на кръстопът между Севера и Юга, Запада и Изтока. В състава

ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ

ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ

Община Павел баня е разположена в Южна България, в сърцето на Розовата долина, заемайки площ от 518,78 кв. км. Общината е една от съатваните на Област Стара Загора. Административният

ОБЩИНА ОПАН

ОБЩИНА ОПАН

Община Опан се намира в Горнотракийската низина, част е от Област Стара Загора и е една от нейните съставни общини. Административният център на общината е село Опан, а населените мест

ОБЩИНА НИКОЛАЕВО

ОБЩИНА НИКОЛАЕВО

Община Николаево се намира в централната част на РБългария.Местоположението й е в източния край на Розовата долина между Стара планина и Средна гора и обхваща 96,52 кв. км. Общината е една от съставни

ОБЩИНА МЪГЛИЖ

ОБЩИНА МЪГЛИЖ

Община Мъглиж се намира в Южна България и заема площ от 388,88 кв.км. Административният център на общината е едноименният град Мъглиж. Градът е разположен по Южните склонове на Шипчен

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

Община Казанлък е разположена на площ 634,63 кв. км, в централната част на страната. Общината се състои от 20 населени места. Намира се в подножието на Стара планина в Казанлъшката котловина. Тя е час

ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО

ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО

Община Гълъбово е раположена на площ 348,89 кв. км и се намира в Южна България. Общината е една от съставните на Област Стара Загора. В стуктурата на община Гълъбово

ОБЩИНА ГУРКОВО

ОБЩИНА ГУРКОВО

Община Гурково е разположена в Централна България. Общината е една от съставните на Област Стара Загора. Община Гурково заема площ от 292, 26 кв. км.Административният

ОБЩИНА ЕЛХОВО

ОБЩИНА ЕЛХОВО

Община Елхово се намира в югоизточната част на Република България. Тя е включена в административно-териториалните граници на област Ямбол. На югозапад границата й е с община Тополовград, Хасковска обл

ОБЩИНА ЧИРПАН

ОБЩИНА ЧИРПАН

Община Чирпан е разполоцена в югозападната част на Старозагорска област. Средната надморска височина е около 400 м. Граничи с общините Стара Загора, Братя Даскалови, а на юг по пореч