Регистър на общините

ОБЩИНА ЕЛХОВО, Село Елхово

Галерия

ОБЩИНА ЕЛХОВО
ОБЩИНА ЕЛХОВО
ОБЩИНА ЕЛХОВО
ОБЩИНА ЕЛХОВО
ОБЩИНА ЕЛХОВО
ОБЩИНА ЕЛХОВО
ОБЩИНА ЕЛХОВО
ОБЩИНА ЕЛХОВО
ОБЩИНА ЕЛХОВО
ОБЩИНА ЕЛХОВО
ОБЩИНА ЕЛХОВО

ОБЩИНА ЕЛХОВО
Информация

ЕЛХОВО

Община Елхово се намира в югоизточната част на Република България. Тя е включена в административно-териториалните граници на област Ямбол. На югозапад границата й е с община Тополовград, Хасковска област, на изток – с община Болярово, на югоизток – с Република Турция, а на север – с община Тунджа. Общата територия на община Елхово е седемстотин и осем кв. км и включва двайсет и две населени места.
Елхово е град, който е разположен в поречието на Долна Тунджа.
Благоприятни природни условия обуславят появата на човешки живот още през неолита (6000-4000 г. пр. Хр.) . За това свидетелстват откритите каменни и медни оръдия на труда и работената на ръка керамика, украсена с врязани орнаменти.
Бронзовата епоха е представена от културата на траките. Запазили са се останки от тракийски крепости, надгробни могили, селища . Сред откритите в тях предмети преобладават фрагментите от  оръжия и оръдия на труда, битова керамика, оброчни плочки с изображения на Тракийския конник. От траките са останали и  мегалитни гробници. Наричат се долмени. Траките създават първото селище в близост до днешния град. То е известно под името Орудица.
През седемдесе и втора г. пр. Хр. този район попада под властта на римляните. Те укрепили селището и го нарекли Орудица ад бургум – пътна станция между Кабиле и Адрианопол. От времето на римското господство са останали твърде много следи от материалната култура, най-вече фрагменти от строителна и битова керамика, монети, бронзова пластика.
През ранното средновековие градът е известен с името Йоаница. През седми  век на Балканския полуостров трайно се заселват славяните. В техния изговор името на града зазвучава като Яница.
По времето на хан Крум (802-814 г.) Елховският край е включен в пределите на създадената през 681 г. славянобългарска държава. За това свидетелства прочутият Хамбарлийски надпис, намерен в околностите на днешното с. Маломирово.
През 1373 г. градът е завладян от войските на Тимурташ бей. С това събитие започва най-тежкият период в историческото развитие на Елхово – периодът на петвековното османско владичество.
През епохата на Възраждането Елховският край дава своя принос в борбата за нова българска просвета, самостоятелна църква и национално освобождение. През 1833 г. в града е открито първото училище, а през пролетта на 1874 г. елховци изгонват гръцкия владика Дионисий. На мястото на малкия параклис, полувграден в земята, започва строителство на нова трикорабна църква. Тя е завършена през 1877/1878 г.
Съпротивата против турските поробители първоначално намира израз в хайдушкото движение, като особено популярни тук са Индже войвода и Кара Колю. Началото на организирано революционно движение е през 1872 г., когато се създава таен революционен комитет начело с терзията Дженко Димитров. Давайки много свидни жертви, градът посреща своето освобождение на 21 януари 1878 г.

Контакти

ОБЩИНА ЕЛХОВО

Село Елхово, Община Стара Загора, ул. Търговска 13
Телефон: 047888004
Интернет сайт: 

Още Общини в

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

Община Стара Загора се намира в Южна Централна България. Разположена е върху площ от 1019,4 кв. км. Местоположението на общината е на кръстопът между Севера и Юга, Запада и Изтока. В състава

ОБЩИНА ЕЛХОВО

ОБЩИНА ЕЛХОВО

Община Елхово се намира в югоизточната част на Република България. Тя е включена в административно-териториалните граници на област Ямбол. На югозапад границата й е с община Тополовград, Хасковска обл